{

MQ SchoolTest

Een snelle & betrouwbare test voor basisscholen om de motoriek van kinderen te meten
mobile
webapp

Stimulans motorische ontwikkeling

Om leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hun beweegtalent verder te ontwikkelen, is het belangrijk om het beweegniveau van elke leerling te meten en te monitoren met behulp van een betrouwbare test. MQ SchoolTest is het instrument dat docenten tijdens de gymles hiervoor kunnen inzetten. Een hulpmiddel om de motoriek van leerlingen via een beweegbaan en een eenvoudige app te meten.

MQ SchoolTest

MQ SchoolTest meet de motorische ontwikkeling van kinderen van 6 t/m 12 jaar. Een innovatieve tool, waarmee vroegtijdig beweegtalenten en beweegachterstanden in kaart worden gebracht op individueel-, klas- en schoolniveau. Een instrument, waarmee de motorische ontwikkeling van kinderen regionaal en landelijk kan worden gemonitord. MQ SchoolTest bestaat uit een parcours van 10 onderdelen, dat neergelegd kan worden in elke gymzaal met standaarduitrusting. Binnen MQ SchoolTest wordt de motorische ontwikkeling in tijd gemeten. MQ SchoolTest wordt via een app (offline) op smartphone of tablet bij de kinderen afgenomen tijdens de gymles. De test is zo snel afneembaar dat vakdocenten, groepsleerkrachten of combinatiefunctionarissen een hele groep kunnen testen binnen één lesuur.

Rapportages

De score per kind wordt verzameld in een centrale database, waaruit automatische rapportages op leerling-, klas en schoolniveau worden opgemaakt. De verzamelde data kunnen worden geïmporteerd naar leerlingvolgsystemen. De behaalde score geeft ouders, docenten en gemeenten inzicht in de motorische ontwikkeling van leerlingen ten opzichte van de norm, leeftijdsgenoten, andere scholen en regio’s. Het is daarmee een goed uitvoerbaar meetinstrument voor onderbouwing en evaluatie van sportbeleid, voor accenten in de gymlessen en voor doorverwijzing naar talentprogramma’s of specialisten.

mobile

Betrouwbare test

MQ SchoolTest is ontwikkeld en in de praktijk getoetst door het ASM, de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool. Lees hier de wetenschappelijke onderbouwing van MQ SchoolTest.

MQ SchoolTest is een initiatief van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT), 2Basics Breedtesport & Marketing en Athletic Skills Model (ASM). Het AKT zal de Flevo MQ SchoolTest mogelijk maken in de provincie Flevoland. 2Basics zal MQ SchoolTest vermarkten buiten de provincie Flevoland.

Kosten MQ SchoolTest

MQ SchoolTest kan jaarlijks tweemaal worden afgenomen bij kinderen van groep 3 t/m 8. De kosten van MQ SchoolTest bedragen €150,- excl. BTW per school per jaar. De Flevo MQ SchoolTest wordt in de provincie Flevoland gratis aangeboden aan de basisscholen door het AKT.

Nationale Sportinnovator Prijs 2016

Sport Innovator

Beschikbaar voor iOS en Android

Interesse of vragen MQ SchoolTest?

Neem contact op met Marije Bouwknegt via:
info@mqschooltest.nl of 023-5400200

Interesse of vragen Flevo MQ SchoolTest?

Neem contact op met Martijn Postuma via:
akt@almere.nl of 036-5458458